Olağan Genel Kurul Toplantısı

Halkalı Ihlamur Evleri Sitesi Yönetim Kurulun'dan Olağan Genel Kurul Toplantısı' na Davet

Halkalı Ihlamur Evleri Sitesi Olağan Genel Kurulu, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve

karara bağlamak üzere çoğunluklu olarak 20.01.2015 Salı günü akşam 20:00' da çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluk aranmaksızın 27.01.2015 Salı günü akşam 20:00' da Sosyal Tesis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

Toplantıya katılmanızı rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

 

20.01.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi
  2. Olağan Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
  3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması,
  4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibrası,
  5. 2007 Yılında değişen kat mülkiyet kanununa göre Blok Temsilcileri ile yönetim kurulu seçiminin bundan böyle iki yılda bir yapılması konusunun görüşülmesi,
  6. Yönetim Planının 33.maddesinin görüşülmesi,
  7. Yeni Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu' nun seçimi,
  8. Dilek ve temenniler, kapanış